Nachádzate sa na našom novom webovom sídle, je možné, že tu ešte nenájdete všetky potrebné informácie. V tom prípade sa obráťte s otázkou priamo na nás.

partneri

O firme

Firma Pastorkalt a.s. vznikla v roku 1993 a v súčasnosti je členom skupiny Pastorfrigor Group. Členmi skupiny sú okrem Pastorkalt a.s. firmy Pastorfrigor spa (Taliansko), Pastorfrigor Ltd (Veľká Británia), Panelli Isolanti (Taliansko). V roku 2001 firma Pastorkalt začala s vlastnou výrobou obslužných vitrín Klára a Klaudia a neskôr rozšírila výrobkový rad o prístenné vitríny typu Kleo a Komplet.

Cieľom firmy Pastorkalt je ponúknuť zákazníkovi komplexné služby pri zriaďovaní nových, resp. rekonštruovaných obchodných prevádzok potravinárskeho charakteru, a to od bežných sídliskových predajní až po veľké supermarkety, hypermarkety, špecializované predajne mäsa a pečiva, ako aj cukrárne, rýchle občerstvenie a bagetérie.
Z tohoto širokého sortimentu pokrýva Pastorkalt svojou výrobou obslužné chladiace a nízkoteplotné vitríny, pečivárske a manipulačné pulty, rybacie, šalátové chladené vitríny a cukrárske vitríny, ako aj kompletný sortiment prístenných vitrín.V poslednom čase pribudli prístenné vitríny pre výrobcov potravín, mraziace otvorené vane s agregátom.
Ostatný sortiment dopĺňame ponukou zahraničných firiem, ktorých sme autorizovanými resp. výhradnými dovozcami:
Našim partnerom pri vývoji vitrín z hľadiska designu je doc. Ferdinand Chrenka, akad. soch. člen katedry dizajnu VŠVU Bratislava. Veľkú pozornosť naďalej venujeme vývoju noviniek, zlepšovaniu existujúcich chladiacich .