Nachádzate sa na našom novom webovom sídle, je možné, že tu ešte nenájdete všetky potrebné informácie. V tom prípade sa obráťte s otázkou priamo na nás.

projektovanie

Projektovanie

Spoločnosť Pastorkalt,a.s. poskytuje zákazníkovi hlavne v SR a ČR komplexné služby, na začiatku ktorých je návrh projektu budúcej predajne. Postup pri realizácii je nasledovný:

1. získanie pôdorysu predajne nasledovnými spôsobmi:

 • zákazník dodá stavebný výkres
 • zákazník dodá pôdorys predajne v elektronickej forme
 • naša spoločnosť zabezpečí nameranie predajne manuálne

2. nakreslenie pôdorysu predajne:

 • súčasťou každej realizácie je overenie správnosti pôdorysu so skutočným stavom na predajni

3. návrh a rozmiestnenie: 

 • chladiaceho nábytku
 • suchých regálov
 • vstupného zariadenia
 • pokladničnej zóny
 • ďalšieho zariadenia do predajne

s ohľadom na tvar predajne, hlavných zásobovacích ciest a rozloženie zázemia v predajni
4. po odsúhlasení rozloženia zariadenia v predajni zákazníkom, pripraví naša spoločnosť projekt:

 • na prívody elektrickej energie
 • kanály pre rozvod chladiva
 • kanály pre odvod kondenzu

Projektovú dokumentáciu dodávame zákazníkovi alebo stavebnému projektantovi. Pre názornosť dodávame projekt v trojrozmernom zobrazení vo viacerých pohľadoch pre všetky navrhované varianty danej predajne.