Pastorkalt a.s. - Obslužné vitríny - KUBUS TC

Nízka prístenná vitrína spájateľná do linky