Služby

PROJEKTOVANIE

Ste majiteľom novej potravinárskej prevádzky a potrebujete ju schladiť našim zariadením? Poradíme Vám nielen s výberom chladiacich vitrín a nízko teplotných zariadení pre vaše produkty, ale aj navrhneme, kde a aké úpravy potrebujete a naviac – pomôžeme Vám to celé zrealizovať.

Z našich skúseností vieme, že základom dobrej realizácie je správne vypracovaná projektová dokumentácia. Preto v rámci komplexnosti našich služieb poskytujeme našim zákazníkom pomoc, formou vypracovania podkladov pre projektovú dokumentáciu. Vopred získate názornú ukážku ako bude prevádzka s našim chladiacim zariadením vyzerať. Čo k tomu od vás potrebujeme? Prezrite si postup:

1

Zašlete nám tieto podklady

 • poštou alebo elektronicky mailom
 • zopár fotiek prevádzky ak existuje
 • pôdorys predajne ako stavebný výkres
 • ak nemáte pôdorys, zavolajte nám
 • prídeme a nameriame si prevádzku
 • dohodneme si termín obhliadky

2

Vedieme spoločne dialóg

 • osobné stretnutie u vás na prevádzke
 • chceme poznať Vašu predstavu o prevádzke
 • urobíme obhliadku existujúcej prevádzky
 • overíme správnosť vami dodaného pôdorysu
 • navrhneme technické riešenia
 • odporučíme optimálne riešenia rozmiestnenia

3

Pripravíme návrh a rozmiestnenie

 • chladiaceho nábytku
 • suchých regálov
 • vstupného zariadenia
 • pokladničnej zóny
 • ďalšieho zariadenia do predajne s ohľadom na tvar predajne
 • s ohľadom na hlavné zásobovacie cesty a rozloženie zázemia v predajni

4

Podklady pre projektanta

 • po odsúhlasení rozloženia zariadenia v predajni spravíme:
  • návrh na prívody elektrickej energie
  • kanály pre rozvod chladiva
  • kanály pre odvod kondenzu
 • spracujeme 3D vizualizáciu rozmiestnenia vitrín
 • definujeme farebné prevedenia vitrín
 • spracujeme cenovú ponuku

Výstupom z tohto procesu je nový stavený výkres so zakreslením 3 D modelov výrobkov. Takto pripravený podklad pre projektovú dokumentáciu dodávame zákazníkovi alebo stavebnému projektantovi elektronicky.

Pre názornosť dodávame vypracovaný nákres v trojrozmernom zobrazení vo viacerých pohľadoch pre všetky navrhované varianty danej predajne.

MÁTE ZÁUJEM O SLUŽBU PROJEKTOVANIE ?

Ukážka vyhotoveného 3D rozmeru projektovej dokumentácie prevádzky SPAR Neunkirchen