KALIFORNIA – NITRAZDROJ LIPA

KALIFORNIAD prístene chladiaca vitrína

KALIFORNIAD pripravena pre osadenie dvier s minimálnym horným profilom