Prinášame Vám aktualizovaný Minikatalóg chladiacich vitrín Pastorkalt na rok 2020. Nájdete vňom kompletný prehľad nášho výrobného sortimentu podľa jednotlivých produktových línií ( obslužné vitríny, prístenné vitríny bez agregátu, prístenné vitríny s agregátom, ostrovy). Minikatalóg okrem ukážky realizácií a bočných rezov, obsahuje aj prehľad farieb, v akých si môžete chladiace vitríny objednať.